Výdajné miesto a servisné priestory

Výdajné miesto, predaj a servisné priestory spoločnosti AMICOMP BB s.r.o, nájdete zo zadnej strany budovy.

Sídlo spoločnosti

AMICOMP BB, s.r.o. Banská Bystrica
Bernolákova 14542/14B
974 05 Banská Bystrica – Radvaň
T: +421 (0) 48 3210 300 – 303
E: info@amicomp.sk
W: www.amicomp.sk
Pondelok – Piatok (8.00 – 12.00 hod. | 13.00 – 16.00 hod.)

Kontakty

Obchodné a reklamačné oddelenie

T: +421 (0) 48 3210 300 – 303
E: obchod@amicomp.sk

Oddelenie služieb a servisné oddelenie

servis IT
T: +421 (0) 48 3210 303
M: +421 (0) 915 828 919
E: servis@amicomp.sk

servis KONICA MINOLTA
M: +421 (0) 905 460 428
E: kopirky@amicomp.sk

Ekonomické oddelenie

Monika PEJCHALOVÁ – asistentka
T: +421 (0) 48 3210 311
E: info@amicomp.sk

Zastúpenie vedenia spoločnosti

Juraj MOLNÁR – konateľ
T: +421 (0) 48 3210 316
M: +421 (0) 915 966 638

E: molnar@amicomp.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36035971
DIČ: 2020087740
IČ DPH: SK2020087740
Obchodný register: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 5905/S.

Bankové spojenie

Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: 428 00 67 602/3100
IBAN: SK57 3100 0000 0042 8006 7602
SWIFT: LUBASKBX